Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej 

 

Poradnia Medycyny Paliatywnej sprawuje ambulatoryjną opiekę nad chorymi z bólem, dusznością, lękiem w trakcie leczenia onkologicznego i u pacjentów zdyskwalifikowanych z leczenia przyczynowego przez onkologów.

Poradnia medycyny paliatywnej jest tym miejscem, gdzie przyjmowane są osoby potrzebujące zabezpieczenia przeciwbólowego. Trafiają do nas ci, u których stwierdzono chorobę nowotworową, są w trakcie chemioterapii lub radioterapii, a także osoby, które nie radzą sobie z wszechogarniającym bólem.

Poradnia medycyny paliatywnej jest integralnie związana z hospicjum domowym. W poradni przyjmuje lekarz specjalista w zakresie medycyny paliatywnej, oraz specjaliści z zakresu terapii bólu i chorób wewnętrznych.

           

 1. Na czym polega opieka paliatywna?

      Opieka paliatywna zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1994 jest to “całościowa, czynna opieka nad chorymi, których choroba nie poddaje się skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona zwalczanie bólu i innych negatywnych objawów oraz opanowanie problemów psychicznych, socjalnych i duchowych chorego”.
Celem podejmowanych wysiłków jest osiągnięcie jak najlepszej, możliwej do uzyskania jakości życia chorych i ich rodzin”

 Podstawowymi zadaniami opieki paliatywnej są:

 •         łagodzenie dolegliwości;
 •         dobre porozumienie z chorym i rodziną;
 •         rehabilitacja ( zapewniająca maksymalny komfort życia);
 •         zapewnienie stałości opieki aż do śmierci;
 •         pomoc w okresie żałoby;
 •         edukacja.

      W przypadku gdy leczenie przyczynowe chorego jest już nieskuteczne, opieka paliatywna podejmuje leczenie objawowe dotyczące tak bólu i innych dolegliwości somatycznycznych jak i sfery duchowej i psychicznej.

      U podstaw opieki paliatywnej i hospicyjnej leży przekonanie, że człowiek ma prawo do godnej ale i nieuchronnej śmierci, a społeczeństwo ma moralny obowiązek zapewnienia właściwej opieki, łagodzenia uciążliwych dolegliwości i pomocy choremu i jego bliskim.

2.    Kto może skierować pacjenta do poradni paliatywnej?

Do poradni medycyny paliatywnej może skierować:

 •         lekarz POZ
  lub
 •         inny specjalista;

3.    Rodzaj świadczeń udzielanych w Poradni Medycyny Paliatywnej.


W ramach poradni medycyny paliatywnej udzielane są:

 •         porady lekarskie;
 •         porady psychologiczne;
 •         porady lekarsko-pielęgniarskie w domu chorego;
 •         konsultacje lekarskie, w tym również chorych, którzy nie zostali zakwalifikowani do hospicjum domowego;
 •         wsparcie rodzinie chorego.

       W poradni paliatywnej sprawowana jest opieka nad chorymi, którzy mogą przybyć do poradni  lub chorymi w ogólnym stanie – stabilnym, którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się, wymagają porad w domu chorego.

       Porady/wizyty domowe nie powinny być realizowane częściej niż dwa razy w tygodniu. Chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej, profesjonalnej opieki moga być kierowani do hospicjum.

Zespół specjalistów świadczących usługi w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej:

Lekarze:

 •         Dr n. med. Jan Iwaszczyszyn - specj. medycyny paliatywnej
 •         lek. med. Andrzej Musiałowicz - specj. chorób wewnętrznych
 •         lek. med. Wojciech Duda - specj. chorób wewnętrznych

 

Pielęgniarki:

 •         mgr Urszula Matura - specj. pielęg. zachowawczego (KOORDYNATOR)
 •         Anna Malińska - pielęgniarka dyplomowana
 •         Anna Rogowska – pielęgniarka dyplomowana
 •         Barbara Hyrc – pielęgniarka dyplomowana
 •         Kamila Kilińska – Grzebała mgr pielęgniarstwa

Psycholodzy:

 •         mgr Anna Paluch

ZAPRASZAMY


Oprac.  Małgorzata Nowak na podstawie materiałów źródłowych

Jeśli masz dodatkowe pytania lub  chcesz  uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Telefon: 12/281 22 60 lub 12/251 40 40

Faks:    12/281 16 05

E-mail:  m.nowak@ncpl.pl